Условия за ползване

Благодаря ви за проявения интерес към Saycle. Приветстваме ви в нашата платформа на адрес saycle.com, както и всички свързани уебсайтове, приложен софтуер, мобилни приложения (включително приложения за таблети) и продукти и услуги, предоставяни от нас.

Общи условия

Относно абонамента за Сейкъл и използването на платформата.

Настоящите условия уреждат процедурата, методите и условията за абонаментни услуги, предоставяни от Сейкъл, продукт на „Хай Левъл Проджектс“ ЕООД, номер: 201895454, Адрес: ул. "Кольо Фичето", №25А, гр. Варна, България 9000. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между отделния Абонат и Хай Левъл Проджектс ЕООД. С плащането на абонамент Абонатът се съгласява да бъде обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях.

Хай Левъл Проджектс ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия за предоставяне на абонамент, като незабавно уведомява своите клиенти на https://saycle.com и / или по имейл, когато е предоставен.

I. Общи положения

За целите на настоящите Общи условия се използват следните термини със следното значение:

„Абонат“ означава физическо или юридическо лице, което закупува абонамент с тарифен план от Сейкъл, собственост на „Хай Левъл Проджектс“ ЕООД.

II. Абонаменти

Абонаментните планове за услугите на Сейкъл, продукт на Хай Левъл Проджектс ЕООД се закупуват:

Винаги и само от https://saycle.com/

III. Период на абонамент и начини на плащане

Възможните периоди за абонамент зависят от избора на тарифен план, които се обявяват на официалния уеб адрес https://saycle.com/

Всеки абонамент може да бъде заявен онлайн на адрес https://saycle.com/

Чрез виртуалния POS терминал на уебсайтът на Сейкъл, неразделна част от продуктовата линия на Хай Левъл Проджектс ЕООД се приемат плащания с дебитни / кредитни карти Mastercard и Visa.

Всеки абонаментен план започва от датата на регистриране и/или плащане и ще бъде валиден до един месец след началото на абонамента или една година в зависимост от избраната опция.

IV. Изисквания за абонамент

При закупуване на абонамент на https://saycle.com/, абонатът трябва да попълни формуляра за записване, както следва:

  • Име и фамилия на получателя.
  • Име на компанията (ако Клиентът / Абонатът е юридическо лице).
  • Aадрес, който включва: град, район, улица, номер, блок, вход, апартамент и телефон.
  • Електронна поща за потвърждение на онлайн поръчката за абонамент. Всяка информация, необходима за плащане на поръчката, ще бъде изпращана на този адрес.
  • Информация за компанията (ако Абонатът е юридическо лице), въз основа на която ще бъде издадена фактура.

V. Прекратяване на абонамент

Всеки потребител, абониран за Saycle, собственост на Хай Левъл Проджектс ЕООД, има право да прекрати текущ абонаментен план или да премине към по-нисък. Анулирането е възможно чрез изпращане на заявка към https://saycle.com/ и/или в потребителския профил на потребителя.

VI. Други

Цените на абонамента присъстват на официалния уебсайт на Сейкъл: https://saycle.com/. Хай Левъл Проджектс ЕООД си запазва правото да променя тарифите за абонамент и е длъжен да информира своите потребители за предстоящите промени в рамките на месец.

В случай, че условията по абонаментът се промени, клиентът, който се е абонирал по-рано, не плаща или не получава разлика в цената.

"Хай Левъл Проджектс" ЕООД издава фактури на юридически лица, само когато всички данни на компанията са правилно попълнени в абонаментната форма. Фактурите трябва да бъдат издадени своевременно след всеки край на периода на абонамент.

"Хай Левъл Проджектс" ЕООД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни. "Хай Левъл Проджектс" ЕООД гарантират поверителността на информацията, съдържаща лични данни, предоставена от Абонати. Разкриването е възможно само когато информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени от закона да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и в съответствие с законовата процедура.