Политика за поверителност

Saycle е напълно съвместим с GDPR софтуер и спазва разпоредбите на Закона за защита на данните в САЩ. Ние не насърчаваме спам и непоискани съобщения, така че, моля, използвайте получените от Saycle данни с разбирането, че вашата репутация спада, когато изпращате групови съобщения до лица, които може да не се интересуват изобщо. Всички данни, обхождани от Saylce, съществуват онлайн и ние не ги купуваме, заемаме и съхраняваме. Просто извличаме данните в резултатите на нашата търсачка в реално време и ги поставяме във формат на таблицата. За всеки запис поддържаме връзка към уеб страницата, от която е получена.

Политика за Поверителност

Съвместимост с GDPR

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

С настоящото известие Хай Левъл Проджектс ЕООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване.

В качеството си на администратор на лични данни, Хай Левъл Проджектс ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Хай Левъл Проджектс ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В нашият уеб сайт ще откриете Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни.

Обща Информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Хай Левъл Проджектс ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Хай Левъл Проджектс ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование Хай Левъл Проджектс ЕЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :201895454
 3. Седалище и адрес на управление:
  • гр. Варна, 9020,
  • Възраждане, бл.34, вх.2, ет.5, ап.35
 4. Адрес за упражняване на дейността:гр. Варна, ул. Кольо Фичето 25А
 5. Данни за кореспонденция:
  • гр. Варна, ул. Кольо Фичето 25А
  • Възраждане, бл.34, вх.2, ет.5, ап.35
 6. Email : office@hi-level-projects.com
 7. Телефон: 00359882077708

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email : kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Хай Левъл Проджектс ЕЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Хай Левъл Проджектс ЕЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги за дигитален маркетинг, използване на виртуални и наети сървъри и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Хай Левъл Проджектс ЕЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Хай Левъл Проджектс ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на Хай Левъл Проджектс ЕООД.

(2) Хай Левъл Проджектс ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Хай Левъл Проджектс ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Хай Левъл Проджектс ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги за дигитален маркетинг и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и подобрени абонаментни планове и др..
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • Pпредоставяне на техническа поддръжка

(2) Хай Левъл Проджектс ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Хай Левъл Проджектс ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Хай Левъл Проджектс ЕООД?

Чл. 3. (1) Хай Левъл Проджектс ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уеб сайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги за дигитален маркетинг и стимулиране на продажби, виртуален или нает сървър и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за услуга за дигитален маркетинг“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Регистрация на потребител за целите на ползване на услугите в или извън областта на България. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Ползване на Услуги“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) Хай Левъл Проджектс ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания::

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уеб сайта и закупуване на услуга, между Хай Левъл Проджектс ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уеб сайта и закупуване на услуга, между Хай Левъл Проджектс ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които Хай Левъл Проджектс ЕООД обработва – При влизане в нашия уеб сайт или във Вашия профил, Хай Левъл Проджектс ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Хай Левъл Проджектс ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR..

(3) Хай Левъл Проджектс ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.li>

(4) Личните данни са събрани от Хай Левъл Проджектс ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Хай Левъл Проджектс ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в платформата. След изтичането на този срок, Хай Левъл Проджектс ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Хай Левъл Проджектс ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Хай Левъл Проджектс ЕООД или друго.

(3) Хай Левъл Проджектс ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Хай Левъл Проджектс ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Хай Левъл Проджектс ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Хай Левъл Проджектс ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Хай Левъл Проджектс ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Хай Левъл Проджектс ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас..

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Хай Левъл Проджектс ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Хай Левъл Проджектс ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Хай Левъл Проджектс ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Хай Левъл Проджектс ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Хай Левъл Проджектс ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Хай Левъл Проджектс ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Хай Левъл Проджектс ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Хай Левъл Проджектс ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Хай Левъл Проджектс ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Хай Левъл Проджектс ЕООД.

Хай Левъл Проджектс ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Хай Левъл Проджектс ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Хай Левъл Проджектс ЕООД да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Хай Левъл Проджектс ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Хай Левъл Проджектс ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

RПраво на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Хай Левъл Проджектс ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Хай Левъл Проджектс ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Хай Левъл Проджектс ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Хай Левъл Проджектс ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Хай Левъл Проджектс ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Хай Левъл Проджектс ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Хай Левъл Проджектс ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 15. За целите на регистрация и съхранение на данни на профила в сървърите на компанията, съхраняващи се от Амазон Уеб Сървисис и след подадена заявка от Ваша страна, Хай Левъл Проджектс ЕООД може да разкрие информация за съхранението в Амазон Уеб Сървисис

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави..

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email : kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез официалните форми. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на Хай Левъл Проджектс ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Хай Левъл Проджектс ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, Хай Левъл Проджектс ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Хай Левъл Проджектс ЕЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Хай Левъл Проджектс ЕЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Хай Левъл Проджектс ЕЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Сейкъл, продукт на Хай Левъл Проджектс ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки - Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава.
 • Аналитични бисквитки - Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
 • Функционални бисквитки -Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
 • Бисквитки за прецизно таргетиране - Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др..

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в Хай Левъл Проджектс ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Хай Левъл Проджектс ЕООД използва сървъри, принадлежащи на Амазон Уеб Сървисис, в качеството си на клиент на Амазон Уеб Сървисис.

Условията, които прилага Амазон Уеб Сървисис към Хай Левъл Проджектс ЕЕООД са приложими към всички клиенти на Хай Левъл Проджектс ЕЕООД.

Мерки за сигурност, предприети от Амазон Уеб Сървисис:

Saycle разчита на облачните услуги и ифраструктура на AWS (Amazon Wen Services).Много изисквания по GDPR се фокусират върху гарантиране на ефективен контрол и защита на личните данни. AWS услугите ви дават възможност да прилагате собствените си мерки за сигурност по начините, от които се нуждаете, за да осигурите спазването си с GDPR, включително конкретни мерки като:

 • Инкриптиране на лични данни
 • Способността да се гарантира постоянната конфиденциалност, цялостност, наличност и устойчивост на обработващите системи и услуги
 • Възможност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до лични данни в случай на физически или технически инцидент
 • Процеси за редовно тестване, оценка на ефективността на техническите и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработката

Това е усъвършенстван набор от услуги за сигурност и съответствие, които са създадени специално за да се справят с изискванията на GDPR. Има множество AWS услуги, които имат особено значение за клиентите, съсредоточени върху спазването на GDPR, включително:

 • Amazon GuardDuty - услуга за сигурност, включваща интелигентно откриване на заплахи и непрекъснат мониторинг
 • Amazon Macie - инструмент за машинно обучение за подпомагане откриването и сигурността на личните данни, съхранявани в Amazon S3
 • Amazon Inspector - автоматизирана услуга за оценка на сигурността, която помага да се поддържат приложенията в съответствие с най-добрите практики за сигурност
 • AWS Config Rules - услуга за мониторинг, която динамично проверява облачните ресурси за съответствие с правилата за сигурност

Освен това публикувахме документ, „Навигация към спазването на GDPR по AWS“, посветен на тази тема. Настоящият документ описва как да се свържат GDPR концепциите със специфични AWS услуги, включително тези, свързани с мониторинг, достъп до данни и управление на ключовете. .

Защо Сейкъл е в съвместим с изискванията, според GDPR

Сейкъл представлява платформа за обработка и управление на потенциални клиенти (лийд), която работи на принципа на SaaS или софтуер като услуга. Технологията за намиране на потенциални клиенти и партньори е основана на сложни процеси, позовани на Изкуствен Интелект и Машинно Обучение. Посредством тези процеси системата намира официална информация за юридически лица. Сейкъл не събира лични данни и не доставя информация за потребители, която не е публикувана в интернет пространството. Не се събират, съхраняват или обработват по какъвто и да способ и за каквато и да е цел лични данни на физически лица, като това осигурява неприкосновеността и спазването на всички правила за обработка на лични данни, според GDPR. Следствие целостта на личните данни на потребителите остава неразрушима.